DR. Mehmet HASANOĞLU
"Türkiye İYİ Olacak"
Bursa'da Su Çeşmeden İçilir mi?
Bursa'da Su Çeşmeden İçilir mi?
Nilüfer ve Doğanca Su Koruma Havzasında kalan köylerde BUSKİ'nin yaptığı alt yapı çalışmalarının bağlandığı Foseptik çukurlarının patlatılarak derelere akıtılması sonucu Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajlara verilmesinin belgelerini içeren video-haber.
29/05/2015

Bursa’nın içme suyunu karşılayan Nilüfer ve Doğancı Barajları koruma havzasında kalan 19 köyün son 10 yılda oluşturulan kanalizasyon alt yapılarının bağlandığı foseptik çukurları BUSKİ tarafından yapılan ihale sonucunda periyodik aralıklarla vidanjör aracılığı ile boşaltılması gerekmektedir. Fakat foseptik kuyuları birileri tarafından belli yerlerinden patlatılarak, boşaltılmadığı için üstten taşarak veya direkt boru döşenmesi sonucu derelere ve oradan da koruma havzasında yer alan iki baraja ve nilüfer deresine aktığı görüntülü olarak tespit edilmiş ve ekteki video aracılığı ile sizlerle paylaşılmıştır.

3 milyon Bursa’lının içme suyu ihtiyacını karşılayan su havzasının göz göre göre kirletilmesine göz yumanlar veya sebep olanların acilen ortaya çıkarılması gerekmektedir.

2009 yılından 2014 yılına kadar kanalizasyon alt yapısı yapılan köy sayılarının artmış olmasına rağmen BUSKİ tarafından yapılan “Nilüfer ve Doğancı Su Alma Havzasındaki Köylerdeki Atıksu Depolarının Vidanjörle Çekilmesi Hizmet Alımı İşi” ihalesi incelendiğinde. 2009 ihale şartnamesinde 15 m3 kapasiteli 4 vidanjör ve 270 günlük ihale sürecinde toplam 3720 sefer yapılması şartı ile ihaleye çıkıldığı, 2011 yılında yapılan 730 günlük ihale şartnamesi incelendiğinde ise 15 m3 kapasiteli 2 vidanjör için ihale yapıldığı ve toplam sefer sayısının ihale şartnamesinde yer almadığı görülmektedir.

2013 yılında 500 günlük olarak yapılan ihale şartnamesi incelendiğinde ise sanki bu foseptik kuyularının boşaltılması işlemi BUSKİ tarafından bilinçli olarak yapılamaması için zemin hazırlar gibi    1 adet 10 m3 kapasiteli vidanjör için ihaleye çıkıldığı ve yine toplam sefer sayısının ihale şartnamesinde yer almadığı görülmektedir. 2009 yılında 60 m3 kapasiteli ihale şartnamesi, o günden günümüze altyapısı yapılan köy sayıları arttığı halde 2013 yılında 10 m3 kapasiteli ihale şartnamesi ile karşı karşıyayız.
Sonuç olarak kirlenen bir su havzası, içinde tüm kimyasal ve atıkları barındıran derelerle beslenen barajlar, işini yapmamak için direnen bir yönetim anlayışı ve insan sağlığının hiçe sayılması ile karşı karşıya kaldığımız trajikomik bir tablo.

Milliyetçi Hareket Partisi Osmangazi Belediye Meclis Grubu olarak da hemşerilerimiz adına soruyoruz?
- Foseptik kuyularını kim patlatıyor?
- Patlatılan kuyulardan derelere akışı sağlayan boruları kimler döşedi?
- Yolu dahi olmayan bölgelere kuyuları kim yaptı? (Mürseller ve Uluçam köyleri)
- BUSKİ ihale şartnameleri ile tespit olunan şekliyle su havzasının kirlenmesi aşamasında olayın neresinde?
- Bu olay sadece bir işgüzarın işi değil de bilinçli mi yapılıyor? Çünkü 19 köyün tamamında tablo aynı.
- Köylerde iddia edildiği gibi vidanjör firması hizmet vermediği halde köy muhtarlarına işlem yapılmıştır gibi imza alarak haksız bir kazanç mı sağlamakta?
- BUSKİ ve dolayısı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Doburca tesislerinde arıtma işlemi yaparak bu işten sıyrıla bileceğini mi sanmakta? Çünkü arıtma işleminden önce adı üstünde “su koruma havzası” o bölgenin kirlenmesini önlemekle mükellefler.
- Doğanca Barajı öncesinde akan Nilüfer deresinin içler acısı hali ve barındırdığı çöp yığınlarında o çöpü oraya atan vatandaşın suçunun olduğu kadar, bütün şehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerde çöp toplama işinin düzgün yapılmaması ile ilgili belediyeler de suçlu değil mi?
- Yıllardır yürütülen kapmaya ve oluşturulan kamu spotlarına göre madem “Bursa’da su çeşmeden içilir” BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer ek hizmet binalarında her kattaki su sebillerini kim nasıl açıklayacak?
Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Milliyetçi Hareket Partisi Osmangazi Belediye Meclis Grubu

Tüm Hakları Gizli Tutulmuştur.
Copyright © 2020 | Mehmet Hasanoğlu